,

Upp ur arkivens gömmor

150.00kr

Denna resa genom historien börjar med Oloff Biörsson, som föddes omkring 1500 och avslutas med min pappa, Axel Hörnqvist, som avled 500 år senare.
Här och där tar jag mig friheten att fundera lite runt personerna utifrån de fakta jag fått fram. Ibland gör jag också några utvikningar för att sätta in personerna i sitt sociala och ekonomiska sammanhang.

Artikelnr: 978-91-87607-24-0 Kategorier: ,

Vad berättar arkivens källor om mina förfäder? Den tanken har varit utgångspunkten för mitt släktforskande. Inledningsvis blev det en del elementärt släktforskande för att ta reda på namn och årtal för de personer som ingår i min pappas antavla. Sedan vidtog den mest intressanta delen, nämligen att få en bild av dessa personer, deras vardag och det samhälle de levde i.
Jag har fokuserat mitt sökande kring de anfäder som finns på den manliga sidan av pappas släkt och då i rakt nedstigande led. Att jag valt den sidan och inte spinnsidan, beror helt enkelt på att allmogens kvinnor framträder med egna namn i källmaterialet först mot slutet av 1600-talet.
Efter att ha borrat mig ner genom seklerna via kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker m m, kom jag till slut fram till den första namngivna anfadern. Han finns med i en skattelängd från 1535 och bodde i Getingsta i dåvarande Arnäs socken. Längre än så är det mycket svårt att komma, om man tillhör bondesläkt.
Denna resa genom historien börjar således med Olof Björnsson, född omkring år 1500 och avslutas med min pappa, Axel Hörnqvist, som avled 500 år senare.

Varukorg